Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Filmy > Prehľad filmovej tvorby

Film v procese výučby

Základom našej činnosti je tvorba krátkych vzdelávacích filmov, ktoré študentom jednoduchou formou približujú život Židov na území Slovenska v 20. storočí. Poukazujú na vzťahy medzi Židmi a Nežidmi a na dobové udalosti, v ktorých sa formovali a prebiehali. Naše filmy prinášajú svedectvá tých, ktorí prežili. Sú to filmy o vplyve holokaustu na životy obyčajných ľudí. Hovoria o jednotlivcoch a ich rodinách zobrazujúc ich pocity. Spomienky tých, ktorí prežili holokaust, sú pre nás všetkých dôležitým mementom. Filmy, v ktorých vám prinášame ich spovede a osobné svedectvá, ľudstvu pripomínajú fakt, že poznaním svojej minulosti môžeme ovplyvniť budúcnosť.


Sfilmované životné príbehy sú o ľuďoch, ktorým boli odoprené základné ľudské práva. Ich spomienky patria medzi najcennejšie zdroje, ktoré pomáhajú vytvárať vzdelávacie materiály v oblasti podpory a ochrany ľudských práv. V období silnejúceho radikalizmu, xenofóbie a antisemitizmu v Európe aj vo svete, prispievajú k rozšíreniu vedomostí o živote, kultúre, zvykoch, tradíciá a histórii jednej z minoritných kultúr na našom území. 


Od roku 2008 sme natočili 42 filmových dokumentov, z ktorých 24 je dostupných na web stránke www.edahfilm.sk. Pracovali na nich piati režiséri Miro Pokorný, Jakub Fišer, Michal Kondrla, Martin Korčok a Rado Dubravský. Natáčali sa na Slovensku, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Veľkej Británii, Kanade a Izraeli. Naše filmy sú využívané viacerými etablovanými inštitúciami v oblasti vzdelávania a zachovania pamiatky holokaustu na Slovensku i v zahraničí. Vďaka našej spolupráci s pedagógmi z osvetových stredísk, základných škôl, stredných skôl, gymnázií a vysokých škôl sa využívajú v procese výučby na celom území Slovenska. V súčasnosti sa na slovensku nenachádza stredná škola alebo gymnázium s výučbou dejepisu, ktorým sme v minulosti nedodali doplnkové učebné texty. Tie pedagógom pomáhajú s prípravou na hodiny, ktoré sa venujú ľudským právam. 

 

Prehľad filmovej tvorby

2008 

# Dcéra lekárnika, Heda Ambrová (1922, Piešťany - 2010, Piešťany), réžia: Miro Pokorný

 

2009

# Vždy treba ľuďom pomáhať, Bernard Knežo Schonbrun (1919, Iňačovce, okr. Michalovce – 2007, Bratislava), Anna Knežová Schonbrunová (1923, Pukanec – 2016, Bratislava),

réžia: Miro Pokorný

# Novinár, Alexander Bachnár (1919, Topoľčany), réžia: Miro Pokorný

 

2010

# Prežil som Bergen-Belsen, Laco Urban (1934, Piešťany - 2019, Komárno), réžia: Miro Pokorný

# Dievča z lazov, Helena Horská (1921, Stará Bystrica - 2012, Komárno), réžia: Miro Pokorný

# Syn sudcu, Otto Šimko (1924, Topoľčany), réžia: Miro Pokorný

# Nevedel som, že som Žid, Ján Hanák (1935, Žilina), réžia: Miro Pokorný

# Čiara života, Erika Bezdíčková (1931, Žilina), réžia: Miro Pokorný

# Marta Szilárdová, (1923, Levice), réžia: Miro Pokorný

 

2011

# Stratené roky, Juraj Alner (1937, Kladno), réžia: Miro Pokorný

# Moja Bratislava, Abraham Pressburger (1924, Bratislava), réžia: Miro Pokorný

# Pred Osudom sa nedá uniknúť, Gila Fatranová (1929, Michalovce), réžia: Miro Pokorný

# Juraj Furst, Naftali Furst (1932, Bratislava), réžia: Miro Pokorný

 

2012

# Ivan Mark, (1927, Banská Bystrica), réžia: Miro Pokorný

# Seredské svedectvá I, Naftali Furst (1932, Bratislava), réžia: Miro Pokorný

# Seredské svedectvá II, Eli Vago (1930, Bytčica), réžia Miro Pokorný

# Seredské svedectvá III, Šmuel Givoni (1923, Bratislava), réžia Miro Pokorný

# Seredské svedectvá IV, Olga Wollnerová (1930, Innsbruck) a Ján Hanák (1935, Žilina),

réžia: Miro Pokorný

 

2013

# David Jan Teschner, (1930, Trenčín), réžia: Miro Pokorný

# Max Tibor Eisen, (1929, Moldava nad Bodvou), réžia: Miro Pokorný

# Miriam Rosenthal, (N/A, Komárno - N/A, Toronto), réžia: Miro Pokoný

 

2014

# Eva Kohnová, (1932, Handlová), réžia: Rado Dubravský

# Robi Muller, (1931, Prešov), réžia: Jakub Fišer

# Erika Dohan, (1931, Trnava), réžia: Rado Dubravský

# Alžbeta Schicková, (1927, Bánovce nad Bebravou - 2018, Trenčín), réžia: Jakub Fišer

# Elvíra a Fridrich Feldmarovci, Elvíra (1937, Nitra), Fridrich (1935, Bratislava - 2020, Bratislava),

réžia: Rado Dubravský

# Alexander Bachnár, (1919, Topoľčany - 2019, Bratislava), réžia: Rado Dubravský

 

2015

# Katarína Futerweitová, (1925, Spišské Podhradie), réžia: Rado Dubravský

# Ivan Lefkovits, (1937, Prešov), réžia: Rado Dubravský

 # Lýdia Piovarcsyová, (1933, Bratislava), réžia: Rado Dubravský

# Helena Weinwurmová, (1925, Bučany, okr. Trnava – 2015, Bratislava), réžia: Rado Dubravský 

 

  2016 

# Laura Špániková, (1922), réžia: Michal Kondrla

# Sestry Feldmannové, Charlotte Bushel (1924, Bratsilava), Gertrude Silman (1929, Bratislava),

réžia: Rado Dubravský

# Jozef Cipin, (1934, Bánovce nad Bebravou), réžia: Rado Dubravský

# Edita Grosmanová, (1924, Humenné - 2020, Toronto), réžia: Rado Dubravský

 

2017    

# Pavel Traubner, (1941, Ilava), réžia: Rado Dubravský

 

  2018 

# Matilda Hrabovecká, (1924, Prešov - 2015, Bratislava), réžia: Rado Dubravský

# Alžbeta Schicková, (1927, Bánovce nad Bebravou - 2018, Trenčín), réžia: Rado Dubravský

# Ivan Kamenský, (1941, Lubeník), réžia: Rado Dubravský

# Michal Klein, (1937, Kežmarok - 2021, Košice), réžia: Rado Dubravský

 # Juraj Szánto (1919, Prešov - 2018, Košice), réžia: Rado Dubravský

# Svedectvá - stretnutie generácií, Elvíra a Fridrich Feldmarovci, Elvíra (1937, Nitra),

Fridrich (1935, Bratislava - 2020, Bratislava), réžia: Rado Dubravský a Martin Korčok 

 

2019

# Stretnutie generácií (dokumentárny film), 28 min, réžia: Rado Dubravský

 

2020

# Výučba o holokauste - Odkaz generáciám (dokumentárny film), 29 min, réžia: Rado Dubravský

a Martin Korčok

 
 
2017041610540529t.jpg
Natáčanie filmu syn sudcu s Ottom Šimkom (vpravo) a režisérom Mirom Pokorným. Sereď, 2010
201704161053524dh.jpg
Natáčanie filmu Stratené roky s Jurajom Alnerom. Bratislava, 2011
201704161053403f7.jpg
Natáčanie filmu Moja Bratislava s Abrahamom Pressburgerom. Omer, 2011
201704161053316hr.jpg
Natáčanie filmu Seredské svedectvá III o Šmuelovi Givonim (vľavo), ktorý je v rozhovore s Naftali Furstom. Kibuc Šomrat, 2012
2017041610531338d.jpg
Natáčanie filmu Seredské Svedectvá II s Elim Vagom. Sereď, 2012
20170416105246985.jpg
Rozhovor režiséra Rada Dubravského s Gertrude Silman počas natáčania filmu Sestry Feldmannové. Leeds, 2016
20170416105222y5z.jpg
Natáčanie mestských scén pre film Edita Grosmanová. Toronto, 2016
20170416105204nwx.jpg
Pripravovaný film s pani Naďou Rosovou, ktorá je v sprievode svojho manžela. Toronto, 2016