Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > História židovských náboženských obcí

História židovských náboženských obcí na Slovensku

Postupne Vám prinášame históriu tých židovských náboženských obcí na Slovensku, v ktorých žili a žijú ľudia, ktorých životné osudy nájdete na našej webovej stránke. Všetky uverejnené texty sú z Encyklopédie židovských náboženských obcí na Slovensku – Pinkas hakehillot Slovakia, ktorá vyšla v edícii múzea holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme v roku 2003. Zostaviteľom bol jeden z popredných izraelských historikov slovenského pôvodu Róbert J. Büchler. Encyklopédia ponúka chronologický prehľad kľúčových zdokumentovaných historických udalostí, ktoré sa týkajú dejín židovských komunít na Slovensku. Mapuje osudy jednotlivých židovských obcí (v istom zmysle aj osobností z konfesionálnej, spoločenskej, kultúrnej a hospodárskej sféry) od ich vzniku po rok 1945, resp. 1948.

 
Po
 druhej svetovej vojne a prvej vlne emigrácie, ktorá prebiehala v rokoch 1945 – 1948, sa počet židovských obyvateľov Slovenska výrazne zredukoval. Mnohé náboženské obce zanikli, o rozvoji religiózneho života v nasledujúcich desaťročiach nemožno hovoriť vôbec, ale napriek asimilačným snahám bývalého režimu i ďalším vlnám emigrácie niektoré židovské komunity “prežili” a zachovala sa aj ich inštitucionálna forma – židovské náboženské obce, ktoré patria pod Ústredný zväz židovských náboženských obcí sídliaci v Bratislave. 
Po roku 1989 sa postupne obnovili všetky hlavné oblasti pôsobenia židovských náboženských obcí, vrátane religióznej. Dôkazom toho sú aj inaugurácie bratislavského,  košického a piešťanského rabína.

 

Aj keď už nebolo možné nadviazať na všestrannú činnosť náboženských obcí (spolková, sociálna, pedagogická, atď.) a rabinátov, v istom zmysle sa ich podarilo obnoviť – hlavne v dvoch najväčších, najpočetnejších Židovských náboženských obciach na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach. V súčasnosti má Slovenská republika približne 3 000 židovských obyvateľov.

 

Slovenská verzia Encyklopédie židovských náboženských obcí vychádza v troch častiach a vydáva  ju SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave vo svojej edícii Judaica Slovaca. I. časť vyšla v roku 2009 a obsahuje slovenské obce a mestá v abecednom poradí od A – K. II. časť encyklopédie vyšla koncom roka 2010. Do predaja sa však dostala až koncom januára 2011. Obsahuje mestá a obce v abecednom poradí od L – R. Posledná, III. časť encyklopédie, sa v súčasnosti rediguje a do tlače bude pripravená v druhej polovici roka 2011.