Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Naše aktivity

Naše aktivity

Výskum metódou orálnej histórie so Židmi zo Slovenska narodenými pred druhou svetovou vojnou;

 

produkcia krátkych vzdelávacích filmov;

 

organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí zameraných na oboznámenie verejnosti so židovskou kultúrou;

 

identifikácia a údržiavanie pamätných miest holokaustu doma i v zahraničí.