Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

Židia na Kube

Prví Židia sa dostali na územie Kuby už okolo 15. storočia. Patrili k prvým kolonistom tohto ostrova. Mnoho z nich prichádzalo na kubánske územie v prelomových 20-tych rokoch dvadsiateho storočia. Ich pohyb súvisel predovšetkým s územnou premenou Európy. Ďalší príliv prišiel počas 30-tych rokov, keď Židia utekali pred nacistickým režimom.

 

Pred príchodom režimu Fidela Castra bolo na Kube päť synagóg. Po komunistickom prevrate mnohí Židia utiekli do USA. Tí, ktorí tam zostali, boli označovaní za súčasť strednej triedy, niektorých dokonca umiestnili do pracovných táborov.

 

Židovská prítomnosť na Kube sa po rokoch začala vytrácať, zlom nastal po páde Sovietskeho zväzu. Kuba v tom čase zmenila svoju ústavu, ktorá zaručovala slobodu vierovyznania. Práve to bol okamih, kedy sa začala táto komunita znovu prebúdzať. Rabíni z okolitých štátov, prevažne Južnej a Strednej Ameriky (ako Chile, Panama, Argentína či Mexiko), začali prichádzať, aby vzdelávali a viedli zostávajúcich kubánskych Židov. Židovská organizácia v Kanade posielala napríklad košér jedlo. Do synagóg znovu prichádzali Židia, ktorých povzbudzovali, aby sa vrátili k dodržiavaniu a sláveniu židovských sviatkov.

 

Do dnešných dní zostalo žiť na celom ostroveokolo 1 500 Židov, z toho sa 1 100 nachádza v hlavnom meste v Havane. Zvyšok je roztrúsený po ostatných provinciách.

 

Židovská komunita mimo územia Havany nie je tak organizovaná najmä kvôli jej početnosti. 25 členná komunita Santa Clary, ktorá je hlavným mestom provincie Villa Clara, vyzbierala dostatok peňazí na to, aby si kúpili dom z ktorého urobili synagógu. Členovia tejto komunity sú veľmi hrdí na pamätník Holokaustu, ktorý vztýčili v roku 2003 na miestnom židovskom cintoríne. Pamätník zahŕňa kamene z Holocaust Memorial Múzea vo Washingtone, pred ktorým je umiestnený chodník vybudovaný z kameňov Warsawského Ghetta. Vedľa pamätníka stojí šesťramenný svietnik s Davidovou hviezdou. Šesť sviečok má symbolizovať šesť milión židovských obetí Holokaustu.

 

Na Kube nie je žiaden rabín, majú iba košér mäsiara. Z piatich synagóg sa zachovali len tri. Medzi nimi i jediná kubánska ortodoxná synagóga, ktorá je navštevovaná i americkými ortodoxnými Židmi. Na posvätnom mieste sa nachádza Bimah, z ktorého sa číta z posvätných textov Tóry, za ním sa nachádza červená opona. Rovnako je tu i sklo, ktoré oddeľuje mužov od žien. Najväčšou synagógou je Konzervatívna Beth Shalom synagóga.

 

Aj napriek tomu, že je Židov na Kube málo, dokáže ešte táto málopočetná skupina udržiavať svoju kultúru, tradície a budovať si svoju komunitu.

 

Zdroj: Caren Osten Gerszberg. In Cuba, Fiding a Tiny Corner of Jewish Life.

 

Spracoval: Matěj Beránek

Foto: Benedikt Gaál

 
 
20150723101424hpe.jpg
Ortodoxná synagóga, Havana
20150723101416s86.jpg
Ortodoxná synagóga, Havana
201507231014032cn.jpg
Cestovateľ Benedikt Gaál v ortodoxnej synagóge, Havana
20150723101340s7z.jpg
Ortodoxná synagóga, Havana
20150723101330hcn.jpg
Šames ortodoxnej synagógy, Havana
20150723101310efm.jpg
Ortodoxná synagóga, Havana