Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

Ľvov (Ukrajina)

Začiatkom októbra 2011 sme navštívili Ukrajinu. Cieľom našej cesty bolo stretnutie s členmi židovskej komunity v Ľvove. V meste žije v súčasnosti približne 760.000 obyvateľov a je v ňom sústredená takmer polovica všetkých kultúrnych pamiatok Ukrajiny.

 

Pred rokom 1939 patrilo mesto Poľsku a žilo v ňom približne 330.000 ľudí, z nich bolo 110.000 Židov, čo znamenalo tretiu najvyššiu židovskú popluláciu po Krakove a Varšave. V lete 1941 sa populácia Židov v meste zvýšila na 160.000. Žiaľ Židia tu nežili v bezpečí. Nebolo ojedinelé, že ich prenasledovanie prerástlo do pogromov. Jeden z nich sa zapísal do histórie pod názvom Ľvovský pogrom. Odohral sa počas poľsko-ukrajinskej vojny v novembri 1918. Poľskí vojaci vtedy zavraždili približne 150 Židov.

 

Najväčší pogrom na židovskom obyvateľstve sa odohral v období druhej svetovej vojny v rozpätí júna a júla roku 1941, kedy ukrajinskí nacionalisti a vojaci zavraždili priamo v  meste 700 Židov (väčšinu z nich ubili na smrť palicami) a ďalších  3.500 Židov zavraždili príslušníci jednotiek Einsatzgruppen, tj. nacistických skupín špeciálneho určenia (1). Podľa iných zdrojov bolo v meste v sledovanom období zavraždených až 6.000 Židov (2). Druhú svetovú vojnu prežilo len niekoľko sto ľvovských Židov. Situáciu v meste počas spomínaného obdobia opisuje aj jedna z členiek komunity: „Po meste chodili Ukrajinci s palicami, na ich koncoch mali nastoknuté nože. Tými palicami bili a zabíjali nás Židov. Mohli tak urobiť kedykoľvek, bez udania dôvodu. Nezriedka sa stalo, že zabili aj pedagógov a študentov škôl, ktorí sa postavili na našu obranu.”

 

V povojnovom období nastal prílev židovského obyvateľstva do Ľvova hlavne z Bieloruska a Ruska. Pôvodných židovských obyvateľov a ich potomkov žije v meste len hŕstka. Je veľmi ťažké určiť počet súčasnej židovskej populácie. Podľa rôznych zdrojov ich býva v meste od 2.000 do 7.000. Mnohí z nich ukrývajú svoju identitu. Politickú moc v meste získali po posledných komunálnych voľbách pravicoví nacionalisti združení v politickej strane Všeukrajinská jednota „Sloboda”. Možno aj preto počas prechádzky mestom nachádza človek hákové kríže a nápisy Banderstadt na budovách každej druhej ulice. Domy v centre mesta, ktoré sú zapísané vo svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO netvoria výnimku.

 

Počas stretnutia s členmi židovského domova Hesed-Arieh sme mali možnosť nahliadnuť do bohatého spoločenského a kultúrneho života členov komunity. V domove je zriadené malé múzeum, knižnica a pôsobí v ňom židovská materská škola s tromi triedami. Starší žiaci a študenti tu nacvičujú rôzne divadelné predstavenia a koncerty. V roku 2009 získali pracovníci domova finančné prostriedky zo zahraničného grantu na vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl v Ľvove. O úspešnosti projektu hovorí Lena, jedna z pracovníčok: „Pre deti zo stredných škôl v meste sme pripravili vzdelávací program o holokauste. Po zahájení programu za nami prišli ľudia z mestského zastupiteľstva a povedali, že bude pre všetkých lepšie, ak so svojou iniciatívou a aktivitami na ukrajinských školách čo najskôr skončíme. Projekt sme hneď zastavili.”

 

Na priamu otázku, či pociťujú v meste antisemitizmus nám mladá členka komunity odpovedala: „Nie, ja a moji rovesníci sme v meste nikdy problém nemali. Veď sa v ničom nelíšime od okolitého obyvateľstva a nikto o nás nevie. Sťažujú sa väčšinou len starší ľudia.” Keď sme tú istú otázku zopakovali vo vzťahu k chasidskej komunite, ktorá v meste žije, odpoveď znela: „Neviem o tom, ale oni sa voľne po meste nepohybujú. Chodia len autami a taxíkmi, z domu na miesto, ktoré potrebujú.”

 

Poznámky

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Lviv_pogroms

(2) The Holocaust in Lviv 1941 - 1944. Lviv : Hesed - Arieh 2007, s. 7

 
 
20111013121707wtu.jpg
Na stretnutí v domove Hesed-Arieh
20111013121656cu6.jpg
Múzeum v budome židovského domova Hesed-Arieh
20111013121643xja.jpg
Žiaci židovskej materskej školy
20111013121628upf.jpg
Nápis na stene jednej z historických budov v centre mesta
20111013121614tp5.jpg
Nápis na stene jednej z historických budov v centre mesta
20111013121600e9x.jpg
Nápis na stene jednej z historických budov v centre mesta
20111013121548hfv.jpg
Pozostatky predvojnovej 200.000 židovskej komunity
20111013121536y2j.jpg
Pozostatky predvojnovej 200.000 židovskej komunity