Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Naše aktivity > EDAH v roku 2012

Aktivity EDAH o.z. v roku 2012 

V priebehu roka 2012 sme realizovali projekt Seredské svedectvá, ktorý metodicky vychádza z materiálu získaného metódou orálnej histórie, doplnenú o fotografickú dokumentáciu, matričné doklady, korešpondenciu, atď. V rozpätí apríla až decembra 2012 sme uskutočnili a spracovali rozhovory so siedmimi staršími Židmi, ktorí boli počas holokaustu väznení v pracovnom a koncentračnom tábore Sereď. Dve výpovede boli zaznamenané u respondentov žijúcich na území Slovenska, tri u respondentov žijúcich v štáte Izrael a jednu výpoveď nám poskytla respondentka žijúca v Austrálii. Všetci zahraniční respondenti pochádzali zo Slovenska a vysťahovali sa z rodnej krajiny po druhej svetovej vojne.

 

Na výskume spolupracoval tím výskumníkov. Respondentov sme kontaktovali buď priamo alebo cez ďalších preživších, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

 

Cieľom výskumu bolo získať čo najkomplexnejšiu a zároveň podrobnú ústnu interpretáciu životného príbehu z obdobia holokaustu. Snažili sme sa vytvoriť také podmienky, aby nám respondenti rozpovedali často traumatické spomienky, aby aktivovali svoju dlhodobú pamäť, pričom traja z nich po prvýkrát vyrozprávali svoj životný príbeh v celej svojej šírke.

 

Všetky zaznamenané výpovede sa následne prepisovali a spracovávali. V spracovanom texte sa verifikovali historické, geografické, náboženské a iné fakty, až tak bola výpoveď pripravená na autorizáciu. Spolu s nahrávaním výpovedí prebiehal aj zber a popis fotodokumentácie z rodinných albumov respondentov. Fotografie boli často jediným predmetom, ktorú im susedia po príchode z úkrytov a koncentračných táborov vrátili. Potvrdením výpovede sme považovali prácu s respondentom za ukončenú. Týmto spôsobom sme chceli zachovať autenticitu konkrétneho ľudského osudu a predísť neskorším problémom, ktoré by mohli nastať pri uverejňovaní textov.

 

Zo spracovaných terénnych výskumov sa vytvoril scenár ku štyrom vzdelávacím filmom, ktoré približujú život šiestich väzňov pracovného a koncentračného tábora Sereď. Filmy boli nahrávané v priestoroch bývalého tábora a v domácom prostredí aktérov pod taktovkou skúseného filmového tvorcu a fotografa Mira Pokorného. V budúcnosti sa stanú súčasťou stálej expozície budovaného Múzea holokaustu Sereď a zároveň poslúžia aj ako pomôcka pre vzdelávacie stredisko, ktoré vznikne pri múzeu.

 

Z finančných prostriedkov projektu sme vyrobili aj anglické titulky pre všetky štyri filmy, ktoré sa týmto spôsobom stali prístupné širšiemu publiku. Zároveň sme sprístupnili novú web stránku www.edahfilm.sk, ktorá slúži verejnosti v slovenskom aj anglickom jazyku. Prostredníctvom novej web stránky dokážeme prezentovať našu tvorbu širokému okruhu záujemcov, či už ide o študentov, pedagógov, odborníkov alebo laikov.

 

Význam a  prínos projektu

Naše výskumy a filmy prinášajú svedectvo "tých, ktorí prežili". Sú to filmy o vplyve holokaustu a povojnového obdobia na životy obyčajných ľudí. Hovoria o jednotlivcoch a ich rodinách zobrazujúc ich pocity.

 

Prínosom projektu sú originálne slovenské materiály a životné príbehy ľudí, ktorí žili a boli väznení aj na území Slovenska v pracovnom a koncentračnom tábore Sereď. Ich spomienky patria medzi najcennejšie zdroje, ktoré pomáhajú budovať stálu expozíciu Múzea holokaustu v Seredi a prispievajú k väčšej autenticite tohto projektu.

 

Všetky vyrobené filmy sú v súčasnosti dostupné aj s anglickými titulkami. V období silnejúceho radikalizmu, xenofóbie a antisemitizmu v Európe aj vo svete, prispievajú k rozšíreniu vedomostí o živote, kultúre, zvykoch, tradíciách a histórii Židov na našom území.

 

Všetky naše filmy sú už v súčasnosti využívané viacerými etablovanými inštitúciami v oblasti vzdelávania a zachovania pamiatky holokaustu. Taktiež spolupracujeme s osvetovými strediskami na Slovensku, základnými školami, strednými školami, gymnáziami a univerzitami. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že časť jedného z našich filmov bude 30. januára 2013 premietnutá aj počas ceremónie odovzdávania vyznamenaní štátu Izrael, Spravodliví medzi národmi.

 

Fotografie

(1) zľava: Bumi Lazar a Naftali Fürst. Tel Aviv - foto Pokorný

(2) zľava: Miro Pokorný, Eli Vago a Martin Korčok. Rišon le-Cijon  - foto Pokorný

(3) zľava: Ester Givoni a jej manžel Šmuel Givoni. Kibuc Šomrat - foto Pokorný