Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Naše aktivity > Knižné publikácie

Knižné publikácie

V roku 2013 uzrela svetlo sveta naša fotografická publikácia Cesta bez návratu, ktorá dokumentuje miesta, kde nakladali Židov do deportačných vlakov na našom území. Tieto vlaky smerovali do lublinskej oblasti. Pre slovenské židovstvo ozvena veľkého zabíjania v čase druhej svetovej vojny, veď viac než jednu tretinu Židov zo Slovenska (25-tisíc) do konca októbra 1943 zavraždili vo vyhladzovacom tábore Sobibor.

 

Autorkou fotografií a konceptu je Alexandra Borsíková a zostavovateľom publikácie Martin Korčok. Anglický preklad realizoval Martin Mráz. Úvodné slovo k publikácii, ktorá zatiaľ vyšla len v limitovanom náklade, napísal profesor Pavol Mešťan. Vydanie knihy vo vyššom náklade plánujeme skĺbiť s fotografickými výstavami, ktoré sa k nej chystajú. Vernisáž prvej výstavy máme naplánovanú na začiatok októbra v SNM – Múzeu židovskej kultúry v Bratislave, odkiaľ bude prevezená do Centra židovskej kultúry v Krakove.

- - -

In 2013 saw the publication of our photo book entitled Road of No Return, which documents the locations in our country where Jews were loaded onto deportation trains.These then travelled to the Lublin area. For Slovak Jews, the books represents echoes of the great slaughter during World War II, where over one third of Jews in Slovakia (25,000) were murdered by the end of October 1943 in the Sobibor extermination camp.

 

The author of the photographs is Alexandra Borsíková, and the book was edited by Martin Korčok and translated by Martin Mráz. The introduction to the book, which for now has had only a limited press run, was written by Professor Pavol Mešťan. We plan to publish more copies of the book to go along with photo exhibitions that are under preparation. The opening of the first exhibition is planned for the start of October at SNM – Museum of Jewish Culture in Bratislava, from where it will be transferred to The Center for Jewish Culture in Krakow.

 

                         Foto/Photo: Viera Kamenická

 

Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu Seredské svedectvá. Projekt Seredské svedectvá bol podporený sumou 76 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Seredské svedectvá je Posilnenie aktívneho občianstva.


This book was published as a part of the Sereď testimonies project. The Sereď Testimonies project benefits from a € 76 000 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2009 - 2014 Programme for NGOs. The aim of the project is to Promote active citizenship. 

 

              

 
 
20130701115635xp7.jpg
Sobibor, foto/photo: Alexandra Borsíková
201307011156157s4.jpg
Trnava, foto/photo: Alexandra Borsíková
201307011155577fa.jpg
Sereď, foto/photo: Alexandra Borsíková
20130701115536y8u.jpg
Poprad, foto/photo: Alexandra Borsíková