Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

Holokaust a jeho výučba na školách

V dňoch 23. a 24. novembra 2015 sa v Nitre uskutočnil dvojdňový seminár s názvom Holokaust a jeho výučba na školách. Pripravili ho členovia občianskeho združenia EDAH, v spolupráci so svojimi partnermi zo SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Katedrou politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Medzinárodnej školy pre štúdiá holokaustu z Pamätníka Jad Vašem v Izraeli. Seminár sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ho taktiež finančne podporilo.

 

Seminára bol organizovaný pre pedagógov základných, stredných a vysokých škôl, ktorí sa venujú výučbe holokaustu. Dotvárali ho i študenti Katedry politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre, u ktorých je predpoklad, že sa tejto problematike budú venovať aj po ukončení štúdia. Účastníci si nielen rozšírili svoje vedomosti v oblasti holokaustu, ale taktiež si odniesli množstvo knižných publikácii a dokumentačných filmov na DVD z dielne organizácie Edah a SNM - Múzea židovskej kultúry, ktoré môžu využívať v procese výučby.

 

Odborné prednášky viedli poprední slovenskí a izraelskí experti. Hlavným cieľom podujatia bolo predstaviť zúčastneným súčasné trendy vzdelávania v oblasti holokaustu s prihliadnutím na ich využitie vo vzdelávacom procese na slovenských školách.

 

 

Seminár zahájili profesor Pavol Mešťan, riaditeľ SNM - Múzea židovskej kultúry, profesor Svetozár Krno, vedúci Katedry politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre a tajomníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Alena Kotvanová, ktorá zastupovala splnomocnenkyňu vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, Máriu Jedličkovú.

 

Prvá prednáška patrila Pavlovi Mešťanovi, ktorý sa venoval svetonázorovým príčinám antisemitizmu. Po ňom nasledovala praktická prednáška Stanislavy Šikulovej na tému súčasné trendy vzdelávania v oblasti holokaustu. Prednáškovú časť prvého dňa zavŕšila Miriam Mouryc z Pamätníka Jad Vašem.

 

Na záver prvého dňa seminára sa účastníci presunuli do SNM - Múzea holokaustu v Seredi, kde mal úvodné slovo Ivar Štaffa, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR. Prítomných previedol areálom Ján Hanák, bývalý väzeň koncentračného tábora v Seredi.

 

Počas diskusie, ktorú moderoval Martin Korčok, riaditeľ Edah o.z., pán Ján Hanák priblížil svoje zážitky z tábora. Aké boli jeho spomienky na Sereď? ,,Pamätám si veľa ľudí na izbe, na pričniach a zemiakové šupky. Hladní sme boli. Furt bola zima, sneh, mráz a mali sme len malú piecku, na ktorej sme tie šupky opekali. Keď dnes prídem do reštaurácie a prinesú mi jedálny lístok s tridsiatimi jedlami, vždy si spomeniem na Sereď.“

 

Pozvanie na seminár prijal aj Ján Filc, bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorý vo svojom príspevku vyslovil obavu, že ľudstvo sa mení k horšiemu. Dôkazom čoho je aj potreba upozorňovať na rešpekt a boj proti rasizmu pri každom medzinárodnom hokejovom a futbalovom zápase.

 

 

Druhý deň zavŕšili seminár Mária Hrehová, ktorá vystúpila s prednáškou o ideových zdrojoch antisemitizmu. Pohľad katolíckej cirkvi na holokaust predniesol gréckokatolícky kňaz Peter Borza. Alena Kotvanová priblížila učiteľom a študentom možnosti podpory inovatívnych metód výchovy a vzdelávania k holokaustu. Seminár ukončil profesor Krno prednáškou Nepoznanie ako zdroj intolerancie.

 

V spolupráci s našimi partnermi sme tento rok zorganizovali už tretí ročník seminárov Holokaust a jeho výučba na školách, ktorými prešlo približne 60 pedagógov z celého územia Slovenska. Do konca roka 2015 ešte pripravujeme prednášky na tému holokaustu pre 100 študentov stredných škôl a gymnázií, na ktorých im svoje životné príbehy priblížia samotní preživší.

 

 

Partneri:

 

             

 

 

Sponzori:

 

                                                                                      

 

 

 
 
20151126123352k8v.jpg
sprava: profesor Pavol Mešťan a profesor Svetozár Krno
20151126123342ds5.jpg
20151126123329abu.jpg
Stanislava Šikulová
20151126123318hk7.jpg
sprava: Monika Himpánová a Matej Beránek
20151126123254jne.jpg
sprava: Ivar Štaffa, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, Martin Korčok, ...
2015112612313359s.jpg
zľava: profesor Pavol Mešťan, Ján Hanák, Martin Korčok a Ján Filc
20151126123106chy.jpg
201511261230178jc.jpg
zľava: Ján Hanák a Ján Filc
201511261229469bs.jpg
Peter Borza
20151126122931dk6.jpg
Alena Kotvanová
20151126122916x8a.jpg
profesor Svetozár Krno
20151126122851p5x.jpg
zľava: Miriam Mouryc a profesor Svetozár Krno