Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Podporili nás

Podporili nás

 

Naše aktivity sa uskutočnili a uskutočňujú vďaka podpore nasledovných sponzorov a partnerov:

 

 

SNM - Múzeum židovskej kultúry

 

 

- - - - -

 

Slovenské národné múzeum

 

 

 

 - - - - -

 

Jad Vašem

Medzinárodná škola pre štúdiá holokaustu

- - - - -

 

Calligraphy Artist Avraham Borshevsky, Israel

 

 

 

- - - - -

 

EHP

 

- - - - -

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

 

 

- - - - -

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

 

- - - - -

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

 

- - - - -

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

 

- - - - -

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

- - - - -

 

Veľvyslanectvo USA na Slovensku

 

 

- - - - -

 

Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie na Slovensku

 

 

- - - - -

 

Nadácia Intenda

 

 

 - - - - -

 

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu

 

 

- - - - -

 

Nadácia EZRA

 

 

- - - - -

 

Nadácia Orange

 

 

- - - - -

 

Nadácia otvorenej spoločnosti

 

 

- - - - -

Mr. Julius Silman Charitable Trust (Veľká Británia)

- - - 

Gertrude Silman (Veľká Británia)

- - - 

Marek Lisánsky

- - - 

Židovská náboženská obec Piešťany

- - - 

Daniela Lališová