Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

Úvod

O nás

.Občianske združenie EDAH bolo založené v roku 2008. Súčasťou našich aktivít sú najmä výskum, produkcia vzdelávacích filmov, organizovanie výchovno–vzdelávacích podujatí zameraných na oboznámenie verejnosti so židovskou kultúrou, identifikácia a udržiavanie pamätných miest holokaustu doma i v zahraničí a propagačná činnosť.

 

Hlavným cieľom našej činnosti je výskum židovskej histórie a jej sprístupnenie širokej verejnosti prostredníctvom výchovno–vzdelávacích podujatí. Vďaka týmto aktivitám oboznamujeme verejnosť so židovskou kultúrou a organizujeme výchovu mládeže zameranú na boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.

 

Základom našej práce je tvorba krátkych vzdelávacích filmov, ktoré študentom jednoduchou formou približujú život Židov na území Slovenska v 20. storočí. Poukazujú na vzťahy medzi Židmi a Nežidmi a na dobové udalosti, v ktorých sa formovali a prebiehali. Naše filmy prinášajú svedectvo "tých, ktorí prežili". Sú to filmy o vplyve holokaustu na životy obyčajných ľudí. Hovoria o jednotlivcoch a ich rodinách zobrazujúc ich pocity. Spomienky tých, ktorí prežili holokaust, sú pre nás všetkých dôležitým mementom. Filmy, v ktorých vám prinášame ich spovede a osobné svedectvá, ľudstvu pripomínajú fakt, že poznaním svojej minulosti môžeme ovplyvniť budúcnosť.

 

 

 

You can find the English version of our new website by clicking on the link below:

www.edahfilm.sk