O NÁS

Občianske združenie EDAH bolo založené v roku 2008. Súčasťou našich aktivít sú najmä výskum, produkcia vzdelávacích filmov, organizovanie výchovno–vzdelávacích podujatí zameraných na oboznámenie verejnosti so židovskou kultúrou, identifikácia a udržiavanie pamätných miest holokaustu doma i v zahraničí a propagačná činnosť.

Hlavným cieľom našej činnosti je výskum židovskej histórie a jej sprístupnenie širokej verejnosti prostredníctvom výchovno–vzdelávacích podujatí. Vďaka týmto aktivitám oboznamujeme verejnosť so židovskou kultúrou a organizujeme výchovu mládeže zameranú na boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.

Základom našej práce je tvorba krátkych vzdelávacích filmov, ktoré študentom jednoduchou formou približujú život Židov na území Slovenska v 20. storočí. Poukazujú na vzťahy medzi Židmi a Nežidmi a na dobové udalosti, v ktorých sa formovali a prebiehali. Naše filmy prinášajú svedectvo „tých, ktorí prežili“. Sú to filmy o vplyve holokaustu na životy obyčajných ľudí. Hovoria o jednotlivcoch a ich rodinách zobrazujúc ich pocity. Spomienky tých, ktorí prežili holokaust, sú pre nás všetkých dôležitým mementom. Filmy, v ktorých vám prinášame ich spovede a osobné svedectvá, ľudstvu pripomínajú fakt, že poznaním svojej minulosti môžeme ovplyvniť budúcnosť.