Novinky

SNM-Múzeum holokaustu Sereď

 

Seminár 2015

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

Úvod

O nás

Občianske združenie EDAH bolo založené v roku 2008 a úzko spolupracuje so SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave. Súčasťou našich aktivít sú najmä výskum, produkcia vzdelávacích filmov, organizovanie výchovno – vzdelávacích podujatí zameraných na oboznámenie verejnosti so židovskou kultúrou, identifikácia a udržiavanie pamätných miest holokaustu doma i v zahraničí a propagačná činnosť.

 

Hlavným cieľom našej činnosti je výskum židovskej histórie a jej sprístupnenie širokej verejnosti prostredníctvom výchovno–vzdelávacích podujatí. Vďaka týmto aktivitám oboznamujeme verejnosť so židovskou kultúrou a organizujeme výchovu mládeže zameranú na boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu.

 

Základom spoločného projektu EDAH a SNM - Múzea židovskej kultúry v Bratislave sú krátke vzdelávacie filmy, ktoré študentom jednoduchou formou približujú život Židov na území Slovenska v 20. storočí. Poukazujú na vzťahy medzi Židmi a Nežidmi a na dobové udalosti, v ktorých sa formovali a prebiehali.

 

Naše filmy prinášajú svedectvo "tých, ktorí prežili". Sú to filmy o vplyve holokaustu na životy obyčajných ľudí. Hovoria o jednotlivcoch a ich rodinách zobrazujúc ich pocity.

 

 

You can find the English version of our new website by clicking on the link below:

www.edahfilm.sk