Kornélia Wirtschafterová

Dĺžka filmu: 17 minút
Rok výroby: 2022

Keď sme prišli do Birkenau, na rampe stál vojenský dôstojník. Neskôr sme zistili, že to bol doktor Mengele, táborový lekár. On usmerňoval ženy. Mávol doprava alebo doľava. Mňa hneď odstrčil nabok, ale mamička bola za mnou a ja som zastavila. A hovorím, že čakám na mamičku. Väzeň v pruhovanom oblečení mi hovorí: ´Ty na nikoho nečakaj, len choď.´ Na chvíľu som sa obzrela a videla som, že mamička sa na mňa pozerá, prečo nezastavím.  To bolo naposledy, čo som ju videla. Zavraždili ju v plynovej komore.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným, prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDAH o.z.