Matilda Hrabovecká

Dĺžka filmu: 11 minút
Rok výroby: 2021

Stála som v rade na prídelové lístky a tu jedna pani: Ta kukaj šak vecej še ich vracilo, ako ich Hitler vykantril. Nechcelo sa im vracať ukradnutý, alebo arizovaný majetok. Ja si myslím, že človek, aby uspokojil svoje svedomie, že dobre robí, tak musí nájsť dôvod. Tak dôvod bol opäť ten smradľavý Žid, ktorý sa vrátil a bude nás vykorisťovať.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným, prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDAH o.z.