Michal Klein

Dĺžka filmu: 15 minút
Rok výroby: 2018
Účinkovali: Michal Klein
Réžia, Strih, Zvuk: Rado Dubravský
Produkcia: Martin Korčok
Scenár: Rado Dubravský a Martin Korčok
Poďakovanie: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Tam už boli príhody také, že sme začali pociťovať prejav antisemitizmu. Posudzujúc z pohľadu dneška, vtedy som nevedel čo to znamená. Len som vedel, že zrejme byť Židom nie je žiadna sláva. Pri tých konfliktoch bolo najčastejšie oslovenie Ty smradľavý Žid!

Michal Klein

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným, prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDAH o.z.