Nora Guttmannová

Dĺžka filmu: 14 minút
Rok výroby: 2022

Na Jom kipur nás všetkých v tábore zvolali. Nechali nastúpiť všetkých a vyberali nás do transport. To si pamätám. Celú noc sme stáli vonku a tie scény, ktoré sa tam odohrali, to bolo niečo hrozné. Matky prosily gardistov, aby nebrali ich deti a napriek tomu ich naložili na nákladné auto a viezli ich preč. To odvliekanie ľudí a prosenie o život, to na nás veľmi depresívne pôsobilo, hoci sme boli len deti.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným, prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDAH o.z.