2% z daní

Darujte 2% zo svojich daní a pomôžte nám aj naďalej zachytávať vzácne príbehy preživších holokaustu

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO/SID:
42120934
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: EDAH
Obec: Dlhá nad Váhom
Číslo: 128
PSČ: 927 05  

 

Tlačivá

SOM ZAMESTNANEC

(váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2022 na ktorýkoľvek daňový úrad, prípadne využite na podanie elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM/SAMA

(ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami – napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku

Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

Do 31. marca 2022 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo typu A daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

(ste spoločnosť, firma a pod.)

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov: OIZ – osobná internetová zóna.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf: