Sestry Feldmannové

Dĺžka filmu: 16 minút
Rok výroby: 2016
Réžia, Kamera, Strih: Rado Dubravský
Produkcia, Odborná spolupráca: Martin Korčok
Scenár: Rado Dubravský a Martin Korčok

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným, prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDAH o.z.