FILMY

Kornélia Wirtschafterová

Kornélia Wirtschafterová

Keď sme prišli do Birkenau, na rampe stál vojenský dôstojník. Neskôr sme zistili, že to bol doktor Mengele, táborový lekár. On usmerňoval ženy....

Nora Guttmannová

Nora Guttmannová

Na Jom kipur nás všetkých v tábore zvolali. Nechali nastúpiť všetkých a vyberali nás do transport. To si pamätám. Celú noc sme stáli vonku a tie...

Katarina Futerveit

Katarina Futerveit

„My sme nevedeli, kde ideme, boli sme veľmi naivní. Došli sme do Auschwitz a tam bol strašný krik. SS-áci so zbraňami a kričali na nás. Hneď sme si...

Matilda Hrabovecká

Matilda Hrabovecká

Stála som v rade na prídelové lístky a tu jedna pani: Ta kukaj šak vecej še ich vracilo, ako ich Hitler vykantril. Nechcelo sa im vracať ukradnutý,...

Ivan Lefkovits

Ivan Lefkovits

Ivan Lefkovits prežil prenasledovanie Židov na Slovensku, aj koncentračné tábory Ravensbrück a Bergen-Belsen. Neskôr emigroval do Švajčiarska, kde...

Pandémia nie je holokaust

Pandémia nie je holokaust

Začiatkom roku 2020 vypukla pandémia vírusového ochorenia covid-19, ktoré môže spôsobiť úmrtie ľudí. Krajiny v snahe zabrániť jeho šíreniu prijímajú...

Michal Klein

Michal Klein

Tam už boli príhody také, že sme začali pociťovať prejav antisemitizmu. Posudzujúc z pohľadu dneška, vtedy som nevedel čo to znamená. Len som vedel,...

Sestry Feldmannové

Sestry Feldmannové

„Keď som opustila svoju rodinu, nebola som obzvlášť rozrušená, lebo som si myslela, že o rok budem naspäť a znova ich uvidím. Myslím si, že som...

Pavel Traubner

Pavel Traubner

"Vyzývam všetkých svojich spoluobčanov, aby sme sa postavili na odpor neofašizmu a neonacizmu, ktoré sa šíria Európou. Nebojím sa o seba, ani o...